Права Державної прикордонної служби України

НАЗАД
22 червня 2019 11:51

Органам, підрозділам, військовослужбовцям, а також працівникам Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових обов'язків можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, для виконання покладених на Державну прикордонну службу України завдань надається право

Органам, підрозділам,    військовослужбовцям,     а     також працівникам Державної прикордонної служби України,  які відповідно до    їх    службових    обов'язків    можуть    залучатися     до оперативно-службової   діяльності,  для  виконання  покладених  на Державну прикордонну службу України завдань надається право:

1) розташовувати прикордонні  наряди,  пересуватися  під  час виконання  службових  обов'язків на будь-яких ділянках місцевості, перебувати на земельних ділянках,  у житлових та інших приміщеннях громадян  за  їх  згодою або без їх згоди у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з  безпосереднім переслідуванням  осіб,  які  підозрюються  у  вчиненні злочину,  з повідомленням про це протягом двадцяти чотирьох годин прокурора, а також  на  території  і  в  приміщеннях  підприємств,  установ  та організацій незалежно від форми власності з повідомленням  про  це їх адміністрації;

2) відповідно  до  законів та інших нормативно-правових актів виключно  в  інтересах  кримінального  судочинства,   міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю,  а також з метою  забезпечення  національної  безпеки   України   здійснювати контрольований (під оперативним контролем) пропуск через державний кордон України осіб у пунктах пропуску або поза ними.  Рішення  на такий   пропуск   приймає  Голова  Державної  прикордонної  служби України;

3) перевіряти в осіб,  які прямують  через  державний  кордон України, документи на право в'їзду в Україну або виїзду з України, робити в  них  відповідні  відмітки  і  у  випадках,  передбачених законодавством, тимчасово їх затримувати або вилучати;

4)  шляхом  опитування  осіб з’ясовувати підстави перетинання державного   кордону   України,   в’їзду  на  тимчасово  окуповану територію  або  виїзду з неї, не пропускати через державний кордон України,  на  тимчасово  окуповану  територію  або  з неї осіб без дійсних  документів на право перетинання кордону або для в’їзду на тимчасово  окуповану  територію  та виїзду з неї, осіб, які надали завідомо   неправдиві   відомості  під  час  одержання  зазначених документів,  осіб,  яким Державною прикордонною службою України за порушення  законодавства  з  прикордонних  питань  та про правовий статус  іноземців  чи  за  мотивованим  письмовим рішенням суду та правоохоронних   органів  не  дозволяється  в’їзд  в  Україну  або тимчасово  обмежено  право  виїзду  з України; робити в документах зазначених осіб відповідні відмітки;

5) відповідно  до законодавства приймати рішення щодо надання дозволу на перетинання державного кордону у спрощеному порядку;

6) самостійно,  а в разі  перебування  транспортних  засобів, товарів  та  інших  предметів,  що  переміщуються  через державний кордон  України, під митним контролем - разом з органами доходів і зборів проводити відповідно до законодавства огляд, у разі потреби -  і  супроводження  зазначених  транспортних  засобів, товарів та предметів;

7) здійснювати  згідно  з  дорученнями правоохоронних органів України затримання в пунктах пропуску  осіб,  які  прямують  через державний  кордон  України,  осіб,  які  прямують через контрольні пункти  в’їзду  -  виїзду  та  розшукуються за підозрою у вчиненні злочину,  переховуються  від  органів  досудового розслідування та суду,  ухиляються  від відбуття кримінального покарання та в інших випадках, передбачених законодавством України;

8)   надавати   за   згодою   органів  доходів  і  зборів  та компетентних органів суміжних держав дозвіл на перетинання особами державного кордону України осіб, переміщення транспортних засобів, вантажів  поза пунктами пропуску через державний кордон України за наявності   невідкладних   обставин,   пов'язаних   з  ліквідацією надзвичайних  ситуацій  техногенного  та природного характеру і їх наслідків,  загрози  людському  життю  та  за  відсутності загрози
національній  безпеці  України;

9)  за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує  формування  та  реалізує  державну  податкову  і митну політику,   центральним  органом  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері авіаційного транспорту, та Міністерством оборони  України надавати дозвіл щодо вильоту і посадки повітряних суден  з  аеропортів (аеродромів), у яких відсутні пункти пропуску через державний кордон України;

10) створювати  і  використовувати  в   інтересах   розвідки, контррозвідувального   забезпечення   охорони  державного  кордону України,  оперативно-розшукової діяльності,  участі у  боротьбі  з організованою   злочинністю   та   протидії   незаконній  міграції інформаційні системи,  у тому числі банки  даних  щодо  осіб,  які перетнули    державний   кордон   України,   осіб,   які   вчинили правопорушення,  протидію яким віднесено до компетенції  Державної
прикордонної служби України,  осіб,  яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або  тимчасово  обмежується  право виїзду з України,  недійсних, викрадених і втрачених документів на право виїзду за кордон та в інших випадках,  передбачених законами України;

11) визначати   разом   із  заінтересованими  підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності місця і тривалість зупинок  (стоянок) транспортних засобів,  що здійснюють міжнародні перевезення  пасажирів  та  вантажів  у  пунктах  пропуску   через державний  кордон  України  або  здійснюють відповідні перевезення через контрольні пункти в’їзду - виїзду;

12) вимагати  від  фізичних  осіб  припинення правопорушень і дій,   що   перешкоджають   здійсненню    повноважень    Державної прикордонної служби України;

13) у  випадках та в порядку,  передбачених законами України, розглядати справи  про  правопорушення,  накладати  стягнення  або передавати   матеріали   про   правопорушення   на  розгляд  інших уповноважених органів виконавчої влади або судів;

14) здійснювати адміністративне затримання осіб на  підставах і  на строки,  визначені законами,  у тому числі іноземців та осіб без  громадянства,  які  незаконно  перетнули   державний   кордон України,  стосовно  яких  прийнято в установленому порядку рішення
про передачу їх прикордонним органам  суміжної  держави,  на  час, необхідний для такої передачі;

15)  здійснювати  на  підставах  та  в  порядку, установлених   законами,   особистий  огляд  затриманих,  а  також оглядати  і  в разі потреби вилучати речі, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду здоров'ю людей;

16) тримати осіб,  затриманих в адміністративному порядку,  в спеціально обладнаних для цих цілей приміщеннях;

17) проводити   відповідно   до   закону   судову  експертизу паспортних    документів,    які    згідно    із    законодавством використовуються  під  час  перетинання державного кордону України;

18) відповідно  до своєї компетенції обмежувати або тимчасово забороняти у випадках,  які спричиняються обставинами, пов'язаними із   забезпеченням   охорони   державного   кордону   України,  та проведенням навчань і бойових  стрільб,  виконання  різних  робіт, переміщення  транспортних  засобів,  плавзасобів  і доступ осіб на окремі  ділянки  місцевості  чи  об'єкти  у  прикордонній   смузі, контрольованих прикордонних районах, за винятком робіт на будовах, що виконуються відповідно до міжнародних договорів,  та на будовах державного  значення  і робіт,  пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха  та  осередків  особливо  небезпечних  інфекційних захворювань;

19)   здійснювати   автоматизований   обмін  інформацією  про транспортні  засоби,  що  перетнули  державний  кордон  України, з відповідними  підрозділами  Міністерства внутрішніх справ України. Зупиняти  та  оглядати  в межах прикордонної смуги, контрольованих прикордонних  районів  самостійно,  а  за  їх  межами  -  разом  з відповідними  підрозділами  Міністерства  внутрішніх справ України транспортні  засоби,  а також перевіряти документи, що посвідчують особу   водія   та   пасажирів,   наявність  поліса  обов'язкового страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних  засобів  (страхового сертифіката "Зелена картка"), а також здійснювати контроль за сплатою сум накладеного стягнення за адміністративні    правопорушення.    При   цьому   вантаж,   який перевозиться транспортними засобами під митним контролем, підлягає такому  оглядові  тільки  разом з органами доходів і зборів;

20) використовувати у порядку,  встановленому законодавством, водний  і  повітряний  простір України,  морські та річкові порти, аеропорти та  аеродроми  (посадкові  майданчики),  розташовані  на території   України,   незалежно  від  їх  відомчої  належності  і призначення, одержувати навігаційну, метеорологічну, гідрографічну та   іншу   інформацію,  необхідну  для  забезпечення  польотів  і кораблеводіння;

21) у встановленому законодавством порядку виконувати польоти на  літальних  апаратах  Державної  прикордонної служби України на повітряних  трасах,  за  маршрутами  поза  трасами,  а  також   за встановленими  маршрутами  у  прикордонній  смузі,  контрольованих прикордонних районах  та  виключній  (морській)  економічній  зоні України;

22) здійснювати   плавання   на   кораблях,  катерах,  суднах забезпечення по всій  акваторії  внутрішніх  вод,  територіального моря і виключної (морської) економічної зони України, підходити до берега,  будь-яких причалів (пристаней) і здійснювати  висадку  на них особового складу Державної прикордонної служби України;

23) надавати   дозвіл   на  заходження  іноземних  військових кораблів у внутрішні води,  на рейди та в порти  України,  у  тому числі  відповідно  до прийнятих у встановленому порядку рішень про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України, схвалених Верховною Радою України;

24) проводити  в  установленому  порядку огляд українських та іноземних  невійськових суден, що допустили порушення законодавства  під  час  плавання  і перебування в територіальному
морі,  внутрішніх  водах,  а  також під час стоянки суден у портах України,   супроводжувати   їх  кораблями  та  катерами  Державної прикордонної служби України в порти або за межі територіальних вод України;

25) зупиняти та оглядати  в  установленому  порядку  судна  і плавзасоби,   що  ведуть  промисел  риби  та  інших  водних  живих ресурсів,  здійснюють пошук,  дослідження та операції, пов'язані з
таким  промислом,  виконують  інші  роботи  у виключній (морській) економічній  зоні  України  та  територіальному  морі;  перевіряти документи на ведення рибного промислу та виконання інших робіт;

26) зупиняти  або припиняти рибний промисел,  морські наукові дослідження,  інші  роботи  у  територіальному   морі,   виключній (морській)  економічній  зоні  та  внутрішніх водах України в разі відсутності відповідного дозволу (погодження) або порушення правил їх проведення, установлених законодавством;

26-1)  зупиняти  та  оглядати в установленому порядку судна і плавзасоби,  що знаходяться в зоні охорони підводної культурної та археологічної   спадщини,   перевіряти   документи  (дозволи),  що підтверджують право на перебування в  охоронюваній  зоні  та  (чи) проведення  наукових  археологічних  досліджень; 

27) відвідувати,  оглядати та перебувати на штучних островах, в установках і спорудах,  що знаходяться  у  виключній  (морській) економічній   зоні,   територіальному  морі  та  внутрішніх  водах України,  а також перевіряти документи,  які посвідчують право  на проведення робіт,  спорудження штучних островів, установок, споруд і встановлення зон безпеки навколо них;

28) затримувати судна,  що допускають порушення законодавства про   виключну   (морську)   економічну   зону  України  або  норм міжнародного права,  і  доставляти  їх  в  один  з  відкритих  для заходження іноземних невійськових суден портів України;

29) тимчасово  обмежувати  мореплавство та забороняти вихід у море українських невійськових суден і  плавзасобів  незалежно  від форми  власності,  які  допустили  порушення встановленого порядку плавання і перебування у територіальному морі та внутрішніх  водах України;

30) забороняти  сходження  на  берег  і перебування на березі членів екіпажів іноземних невійськових суден  та  інших  осіб,  що перебувають  на них і допустили правопорушення під час плавання та перебування в територіальному морі,  внутрішніх водах, а також під час стоянки суден у портах України;

31) здійснювати    розвідувальні,    контррозвідувальні    та оперативно-розшукові заходи згідно із законами України;

32) здійснювати   за   домовленістю   з  авіаперевізниками  в іноземних аеропортах  попередню  перевірку  правових  підстав  для в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства;

33)  у  взаємодії  з  органами  доходів  і  зборів  та іншими державними    органами   здійснювати   заходи   щодо   недопущення незаконного  переміщення  через державний кордон України вантажів, стосовно  яких  законодавством  встановлено  заборони і обмеження, вилучати  такі  вантажі  в  разі  здійснення спроби переміщення їх через  державний  кордон  України або самостійно в ході проведення оперативно-розшукових  заходів  та передавати їх за призначенням у встановленому порядку;

34) запрошувати осіб до  підрозділів  Державної  прикордонної служби  України  для  з'ясування  обставин незаконного перетинання державного кордону України,  порушення режиму державного  кордону, прикордонного  режиму,  режиму  в пунктах пропуску через державний кордон  України,  контрольних  пунктах  в’їзду  -  виїзду, порядку в’їзду  на  тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, а також інших   правопорушень,   розгляд   яких  належить  до  компетенції Державної  прикордонної  служби України. У разі потреби з'ясування обставин зазначених порушень може здійснюватися і в інших місцях;

35) на  підставах,  передбачених законами,  скорочувати строк перебування  в  Україні  іноземців  та  осіб   без   громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районів;

36) користуватися    на    договірних    засадах   службовими приміщеннями  підприємств,  установ  та  організацій   усіх   форм власності,   військових   частин  військових  формувань,  а  також житловими та іншими приміщеннями громадян;

37) використовувати  у  встановленому   порядку   транспортні засоби,  плавзасоби громадян,  підприємств, установ та організацій усіх  форм  власності  (крім  транспортних  засобів,   плавзасобів дипломатичних   та   інших   представництв   іноземних  держав  та організацій)  для  проїзду  до   місця   незаконного   перетинання державного   кордону  України,  припинення  злочину,  доставки  до лікувальних  закладів  осіб,  що  потребують  термінової  медичної допомоги,   з   наступним  відшкодуванням  витрат  і  збитків  цим громадянам,  підприємствам,  установам та організаціям  згідно  із законодавством;

38) використовувати засоби електричного  зв'язку  центральних та   місцевих   органів   виконавчої   влади,   органів  місцевого самоврядування,  підприємств,  установ та  організацій  усіх  форм власності   під   час  припинення  збройних  конфліктів  та  інших провокацій на державному кордоні України,  відбиття вторгнення  на територію      України      збройних     формувань,     ліквідації диверсійно-розвідувальних  груп,  а  також  в  інших  випадках  на умовах,   погоджених   у   встановленому   порядку,   з  наступним відшкодуванням пов'язаних з цим витрат згідно із законодавством;

39) подавати органам виконавчої влади  та  органам  місцевого самоврядування обов'язкові для розгляду пропозиції щодо припинення порушень законодавства з питань охорони державного кордону України та усунення передумов до їх вчинення;

40)  одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами  керівників підрозділів з оперативно-розшукової роботи чи розвідувального органу відомості з автоматизованих інформаційних і довідкових  систем  та  банків  даних, створюваних Верховним Судом України,  Генеральною  прокуратурою  України,  Національним банком України,  Антимонопольним  комітетом  України,  Фондом  державного майна   України,   міністерствами,  іншими  центральними  органами виконавчої  влади  та  органами  місцевого самоврядування України;

41) матеріально  і  морально  заохочувати  осіб,  які надають Державній  прикордонній  службі  України  допомогу   у   виконанні покладених на неї завдань;

42) співпрацювати  відповідно  до  законодавства з іноземними дипломатичними і консульськими установами в питаннях,  що належать до  компетенції Державної прикордонної служби України і стосуються обмеження чи поновлення прав іноземців та осіб без громадянства;

43) взаємодіяти з питань охорони державного кордону  України, протидії   незаконній   міграції,  незаконному  обігу  наркотичних засобів,  психотропних  речовин  і   прекурсорів,   транскордонній
злочинності,  контрабандній діяльності з компетентними органами та військовими   формуваннями    іноземних    держав,    міжнародними організаціями в порядку і на засадах, установлених законодавством;

44) під  час  безпосереднього  виконання  завдань  з  охорони державного  кордону  при  несенні  служби  у  складі  прикордонних нарядів або здійсненні оперативно-розшукової діяльності безоплатно користуватися  всіма  видами  міського  пасажирського   транспорту загального   користування  (крім  таксі),  засобами  залізничного, водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, а також попутним транспортом;

45) у порядку,  передбаченому  законодавством,  одержувати  і використовувати   земельні  ділянки  для  розміщення  стаціонарних технічних засобів  та  інженерних  споруд  на  державному  кордоні України,  розташування органів,  підрозділів, навчальних закладів, підприємств,  установ та організацій Державної прикордонної служби України,  пунктів  (місць)  тимчасового  тримання осіб,  базування кораблів і катерів, авіаційних підрозділів, стрільбищ і навчальних полів тощо;

46)  у  порядку, визначеному міжнародними договорами України, здійснювати  спільний  прикордонний  контроль  та  інші  заходи  з охорони державного кордону на території суміжних держав.

У випадках,  передбачених законом, посадові та службові особи Державної  прикордонної  служби  України  здійснюють  також і інші повноваження.

(Відповідно до Закону України

„Про Державну прикордонну службу України")

Популярні розділи та сервіси